مثلا تنهایی

در تنهایی

 

 

هی! آدم در تنهایی است که می پوسد و پوک می شود و خودش هم حالیش نیست. می دانی؟ تنهایی مثل ته کفش می ماند؛ یکباره نگاه می کنی می بینی سوراخ شده. یکباره می فهمی که یک چیزی دیگر نیست.

بیشتر آدمهای دنیا در هر شغلی که باشند از خودشان هرگز نمی پرسند چرا چنین شغلی دارند. چیزهای دیگر هم هست که آدم دنبال دلیلش نمی گردد. یکیش مثلاً تنهایی است ...

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
رها

سلام. وبت بدک نیس...[اضطراب] ب وب منم سربزن[خجالت]