سال نو مبارک

چشم هایت را که مهربان کنی

لب هایت را با لبخند آرایش کنی

و ذهنت را از بهانه های تلخ خالی کنی

سال خود به خود تحویل میشود...

طوری زندگی کن

که هر روزت آغاز خوشبختی باشد

نام ها،عدد ها و تقویم بهانه است

"باور کن دوست من"

 

/ 0 نظر / 34 بازدید