دعاي روز هشتم ....

دعاي روز هشتم

دعای روز هشتم
 
خداوندا در این روز مرا ترحم به یتیمان و اطعام به گرسنگان و افشاء و انتشار سلام در مسلمانان و مصاحبت نیکان نصیب فرما ، به حق انعامت ای پناه آرزومندان عالم .

/ 0 نظر / 9 بازدید