بهانه ای برای تولد دیگر

 

روز هایم کاش بسان روزهای کودکی می گذشت...

خنده هایم را در میان تیله های گم شده ام ، جا گذاشته ام ... !

در حالی که

به زندگی عشق می ورزم

در میان ثانیه ها می گذرم

تا روزی

در میان این سالگرد های تولد

به تولدی دیگر برسم ...

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید