سال نو مبارک ...

سال نو مبارک

امید وارم سال جدید را با هفت سینی از: 1-سلامتی 2- سربلندی 3-سرور 4-سرسبزی 5-صمیمت 6-سرخوشی 7-سعادت  شروع کنید .با آرزوی 12ماه شادی، 365روز سلامتی ،8760 ساعت عشق ،525600 دقیقه موفقیت ، 31353000 ثانیه دوستی . (سال نو مبارک 49.gif)

/ 0 نظر / 6 بازدید