دعای مادر بزرگ

در این ضیافت و ماه مهمانی خدا
در میان دستانی که
به بلندای الله اکبر پل زده رو به آسمان
در میان یارب یارب های سحر گاهی
در آستان استجابت هر دعا
جای آمین مادر بزرگ خالیست ...


/ 3 نظر / 28 بازدید
شیرینک

سلام اپ زیبایی بود چرا خبر ندادید؟؟من اپم منتظر نیم نگاهی

میلاد

سلام نبود مادر بزرگ برای من برای تو احساس میشود اما او در میان ماست آری در میان هر لحظه تپش های این قلب هاست آری دعایش لایتناهی و پل تکبیرش استوارست اما چشم های من و تو کم سو شده روحش شاد دستانت را به سوی معشوق حقیقی بالا ببر و از او بخواه که شمع دلت را که بر افروخته ی دست قدرت اوست مسون از باد های هوی و نفس نگاه دارد تا همیشه خوب بمانی و به کوچکی چون من خوب بودن را بیاموزی دوستت دام [گل]

میلاد

ما دوباره نوشتن را از سر خواهیم گرفت