سرمست شد نگارم ،بنگر به نرگسانش مستانه شد حدیثش،پیجیده شد زبانشگه می فتد ازین سو ، گه می فتد از آن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 63 بازدید
شهریور 93
1 پست
تیر 92
1 پست
آبان 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
3 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
21 پست
شهریور 86
13 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
5 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
8 پست
دی 84
37 پست
شعر
1 پست
تنهایی
2 پست
آدم
1 پست
نوروز
1 پست
سال_نو
2 پست
شاعر
1 پست
کوچه
1 پست
عید
1 پست
بهار
1 پست
عشق
3 پست
مسافر
1 پست
رهگذر
1 پست
پاییز
1 پست
دعا
1 پست
رمضان
1 پست
فال
1 پست
دستم
1 پست
مرا
1 پست
love
1 پست
نامه
1 پست
من
1 پست
خواب
1 پست
وارونه
1 پست
گم_شدن
1 پست
شب
1 پست